12 June 2024
sl SL

 

S temelji raziskovalnega dela sem se srečal že v času študija arhitekture, ko sem se, v letih 1984 do 1989, udeležil desetih raziskovalnih arhitekturnih taborov (raziskovanje arhitekture na terenu). Z raziskovanjem sem nadaljeval tudi kot arhitekt. Leta 2000 sem sodeloval v projektni skupini ESAI.

V pedagoški praksi je bilo moje raziskovalno delo najprej povezano s pripravo novih izobraževalnih programov in posodobitvijo obstoječih.

Od kar aktivno spremljam razvoj CAD tehnologij sem konkretna spoznanja, ugotovitve in izkušnje podprl z urejanjem vrste strokovnih gradiv. Leta 2000 sem iz angleščine prevedel Učni načrt z delovnimi listi, leta 2007, Priročnik z vajami za 1. stopnjo modeliranja s programom Rhinoceros®.

Od leta 2005 sem aktiven tudi kot predavatelj na višješolskem študijskem programu Medijska produkcija (MP), kjer poučujem predmete Medijska umetnost in vizualne komunikacije (MUK), Fotografija in računalniška grafika (FRG) ter Praktično izobraževanje (PI). Sem pa tudi mentor pri diplomskih nalogah.