12 June 2024
sl SL

 

S 3D modeliranjem NURBS sem se srečal na s|š|o|f Ljubljana. Prvo šolsko licenco za 3D-modelirnik Rhinoceros®, smo na šoli pridobili leta 1999. Leta 2000 sem s sodelavko Tilko Lavrič iz angleškega v slovenski jezik prevedel učni načrt z delovnimi listi za delo s programskim orodjem Rhinoceros®.

Leta 2001 sem uspešno opravil izobraževanje za I. stopnjo, leta 2013 pa II. stopnjo izobraževanja modeliranja NURBS. Leta 2007 sem prevedel Priročnik z vajami za 1. stopnjo modeliranja s programom Rhinoceros®.

Leta 2009 sem na konferenci SIRIKT, ki je potekala v Kranjski Gori predstavil svoje desetletne izkušnje iz modeliranja NURBS.