19 May 2024
sl SL

 

Od leta 1997 sem aktivno sodeloval z ZRSŠ. Najprej v projektu RO in vato v projektu SIO, kjer sem s sodelavci pripravil več različnih seminarjev in ne nazadnje tudi izpeljal več kot sto seminarjev za učitelje. Seminarji so bili v večini povezani z rabo informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju. Naj jih naštejem le nekaj:

  • Oblikovanje dinamičnih spletni strani s kaskadnimi slogi (CSS),
  • Kako se bomo sporazumevali »ju3«?,
  • Sodelovalno delo v spletnem učnem okolju,
  • Elektronska predstavitev, digitalna fotografija, oblikovanje tiskovin in publikacij,
  • Oblikovanje spletnih strani,
  • Sodelovalno delo v spletni učilnici »Moodle«,
  • Oblikovanje spletnih predlog, (CoLoS 2010, Kranj),
  • Kako se bomo sporazumevali ju3? (ESIC, Kranj, 2011),
  • Ravnateljevo načrtovanje in spremljanje dela z IKT (M2, ZRSŠ).

Med letoma 2010 in 2011 sem bil sodelavec ekspertne skupine za šolske razvojne projekte pri Konzorciju strokovnih gimnazij (KSG), skrbnik razvojnih projektov.

V letih 2013 do 2015 sem bil urednik e-učbenika Likovna umetnost, ki je namenjen 1. letniku gimnazije in je nastal v projektu »e-šolska torba«.