19 May 2024
sl SL

 

Osnovno šolo sem obiskoval v Šentjanžu na Dolenjskem, Srednjo gradbeno šolo v Ljubljani. Arhitekturo sem študiral na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Svoje diplomsko delo pa poimenoval Razmerja človeka, časa in prostora v arhitekturi. Diplomo sem dopolnil z osebno mapo iz študija arhitekture ter pesniško zbirko: Rdeča roža in rožmarin.

V času študija sem dve leti obiskoval duhovno univerzo v Ljubljani in leto opravljal vzporedni študij slikarstva na Akademiji za likovne umetnosti v Ljubljani.

Strokovni izpit za učitelja splošno izobraževalnih in strokovnih predmetov na srednjih šolah sem opravil leta 1997. Tri leta kasneje sem pridobil strokovni naziv svetovalec, leta 2009 svetnik.

V času službovanja sem se dodatno izobraževal na različnih delovnih področjih, kar bom opisal v naslednjih poglavjih. Večina od teh izobraževanj je bila povezana z rabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) ter računalniško podprtega oblikovanja (CAD). Med drugim sem leta 2001 uspešno opravil izobraževanje za I. stopnjo, leta 2013 pa za II. stopnjo modeliranja NURBS s programom Rhinoceros®.