19 May 2024
sl SL

 

Na s|š|o|f Ljubljana, sem zaposlen več kot 27 let na Oddelku za oblikovanje uporabnih predmetov in umetniški gimnaziji – likovne smeri, kjer poučujem strokovno teoretične predmete.

Od leta 1992 sem poučeval naslednje strokovno teoretične predmete: predstavitvene tehnike (PTE, v izobraževalnem programu – tehnik oblikovanja, tudi informatiko - INF), študijsko risanje (RIS), industrijsko oblikovanje in oblikovanje uporabnih predmetov (OUP), od leta 2000 pa tudi bivalno kulturo (BIK) in predstavitvene tehnike (PTE) na umetniški gimnaziji likovne smeri (UG-LS).

V zadnjem desetletju sem aktiven tudi kot predavatelj na višješolskem študijskem programu Medijska produkcija (MP), kjer poučujem predmete Medijska umetnost in vizualne komunikacije (MUK), Fotografija in računalniška grafika (FRG) ter Praktično izobraževanje (PI). Sem pa tudi mentor pri diplomskih nalogah.