19 May 2024
sl SL

 

Na s|š|o|f Ljubljana poučujem naslednje strokovno teoretične predmete: predstavitvene tehnike (PTE, v izobraževalnem programu – tehnik oblikovanja), industrijsko oblikovanje in oblikovanje uporabnih predmetov (OUP), od leta 2000 pa tudi bivalno kulturo (BIK) in predstavitvene tehnike (PTE)   na umetniški gimnaziji likovne smeri (UG-LS).

Leta 1997 sem sodeloval pri pripravi učnega načrta za predmet predstavitvene tehnike na umetniški gimnaziji likovne smeri, podal pa sem tudi predlog za predmet risanje in slikanje ter bivalno kulturo. V študijskem letu 1997/98 sem za zlatarje, ki so se pripravljali na mojstrski izpit, vodil delavnice za izbrana poglavja iz oblikovanja nakita na ŠC v Celju.

Leta 1997 sem začel spremljati projekt Ro in leta 1998 pridobil naziv »aplikator« za elektronske predstavitve. Leta 1998 sem se prvič udeležil računalniške poletne šole CoLoS, ki je bila v poletnem času organizirana na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani.

Leta 2003 sem začel sodelovati s Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) pri pripravi poklicnega standarda za poklic tehnik oblikovanja, ki je bil januarja 2006 potrjen za poskusno izvajanje. Poleg priprave poklicnega standarda za izobraževalni program Tehnik oblikovanja sem sodeloval tudi pri pripravi katalogov ter oblikovanju minimalnega standarda za izvajanje programa (pohištvo, ter strojna in IKT oprema).

Od 2008 do 2009 sem sodeloval pri posodobitvi katalogov za PRT, BIK, RIS na Umetniški gimnaziji likovne smeri. Med letoma 2010 in 2011 sem bil član šolskega razvojnega tima in član tima šolskega razvojnega projekta »Zlati rez«. V šolskem letu 2013/14 sem bil so mentor dijakom 3. letnika umetniške gimnazije pri razstavi »Mesto prihodnosti, Emona 3000«.

Od leta 2014 sem aktivno sodeloval v vseh treh projektih Erasmus +, ki smo jih izvajali na šoli. Leta 2015 pa tudi na mednarodnemu projektu »Ujemi svetlobo«, ki smo ga izvajali v sodelovanju s šolo HTBLVA iz Borovelj (Avstrija).

V letih 2014 – 2019 sem vodil dijake in dijakinje umetniške gimnazije – likovne smeri (s|š|o|f Ljubljana) pri oblikovanju seminarskih besedil, v katerih so predstavljeni svetovni in slovenski arhitekti. Začetni seznam arhitektov dvajsetega stoletja smo med delom dopolnili z imeni arhitektov iz zgodnejših umetnostno zgodovinskih obdobij.

Ajda Bole, 2019, Računalniška grafika arhitekture Zahe Hadid

»Pri delu z dijaki in študenti izvajam pedagoški pristop, ki temelji na osnovnih načelih razvojno raziskovalnega dela in kreativnosti.«